Ứng dụng
di động

Việc điều khiển thường thông qua các ứng dụng, để điều khiển như vậy nó là cần một hộp thông minh eLAN-RF. Ứng dụng được thiết kế cho điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và điều khiển trên web cho TV thông minh và máy tính. Chúng cho phép điều khiển nhiệt độ, ánh sáng, công tắc, cửa nhà để xe và camera.


LỊCH

<
THÁNG BẢY 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn