• Rơle bộ nhớ xung - một thiết bị cổ điển đã được kiểm chứng về chất lượng chính xác
  • Czech Business Superbrands 2019 - Giải thưởng cho ELKO EP từ Holesov
  • Bộ chuyển mạch hẹn giờ chính xác với tín hiệu được điều khiển cho đài phát thanh
  • Boom hộp thông minh - một ứng dụng để kiểm soát toàn bộ ngôi nhà

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn