Bộ phân chia nguồn BPS3-01M

Phân chia nguồn của một đường dây từ nguồn cung cấp điện

 • Cần bộ phân chia nguồn  BPS3 hoặc BPS3-01M-02M cho mỗi đơn vị trung tâm CU3 và bộ mở rộng kênh MI3-02M.
 • BPS3-01M cho phép kết nối một bus.
 • BPS3-02M cho phép bạn kết nối hai Bus1 và BUS2 riêng biệt.
 • Đầu ra được trang bị bảo vệ quá dòng và quá áp.
 • Có LED chỉ thị điện áp đầu ra.
 • BPS3-01M và BPS3-02M trong phiên bản 1-MODULE được thiết kế để gắn vào hộp đấu, trên thanh cài DIN rail EN60715.

LỊCH

<
THÁNG CHÍN 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn