Bộ RF

Thiết bị bao gồm các lựa chọn điều khiển và các thành phần cho ứng dụng cá nhân, ví dụ thêm một công tắc không dây điều khiển ánh sáng, một chìa khóa bổ sung cho cửa nhà để xe. Thiết bị này là cơ sở cho điều khiển iNELS RF, thứ mà bạn có thể tự do mở rộng cài đặt theo ý muốn, cũng như xem xét cân nhắc tài chính. Các thiết bị sẽ hoạt động cùng nhau trong một hệ thống duy nhất, loại bỏ một số giải pháp khép kín.


LỊCH

<
THÁNG CHÍN 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn