Cài đặt tập trung (với việc cài đặt mô đun thiết bị trung tâm âm thanh)

Sử dụng một nguồn âm thanh bên ngoài và truyền âm thanh thông qua cài đặt. 

Lắp đặt tập trung tiêu biểu:
Mô-đun cung cấp năng lượng 30 W, được gắn trên đường ray DIN trong bảng điện. Nó có thể cung cấp dòng điện DC lên đến 10 Thiết bị điều khiển hệ thống âm thanh
Mô dun Thiết bị trung tâm âm thanh 1 kênh nằm gần nguồn âm thanh bên ngoài, chẳng hạn như TV hoặc hệ thống Hi-Fi.

Thiết bị điều khiển âm thanh và Loa tương ứng được lắp đặt ở các vị trí  khác nhau của ngôi nhà, nơi mỗi ngườin có thể sử dụng riêng Hệ thống âm thanh xung quanh.

LỊCH

<
THÁNG SÁU 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TIẾP NHẬN

+84 909 245 388
info@elkoep.vn

+420 573 514 242
support@elkoep.com