Cấp nguồn qua cáp mạng LAN - PoE

Đặt cho dây kết nối LARA vào một hộp lắp đặt

MÔ TẢ

 • Thiết kế để lắp đặt trong nhà xây mới và nhà hiện có (căn hộ).
 • Sử dụng ở khắp mọi nơi mà không có khả năng để thực hiện công trình xây dựng, hoặc không thể kết nối với Internet thông qua LARA cáp LARA.
 • Tập hợp sức mạnh được gắn vào một hộp cài đặt và nó là cần thiết để sử dụng cáp dẫn cho kết nối của nó.
 • Nguồn cung cấp năng lượng và PoE injector, được kết nối với LARA thông qua cáp mạng LAN.
 • PoE được thiết kế để được gắn vào một hộp cài đặt.
 • LARA kết nối có dây.

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn