Cầu wifi

Sử dụng cho các kết nối không dây LARA, thông qua mạng WiFi.

EAN: 8595188152105 | Mã.: 5210 standard

ĐẶC TẢ

 • Cầu WiFi sử dụng cho kết nối không dây của LARA với mạng gia đình.
 • Trong trường hợp của bức tường rỗng, nó có thể kết nối với nguồn điện LARA PoE.
 • Trong trường hợp của bức tường bê tông, người ta có thể gắn trực tiếp vào một hộp cài đặt và kết nối với nguồn điện PSB.
 • Bao gồm cả bộ ết nối.

LỊCH

<
THÁNG SÁU 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn