Các đơn vị chuyển đổi

Các bộ chuyển đổi được sử dụng để chuyển đổi ổ cắm, thiết bị, mọi thứ kết nối với 230V AC hoặc 12-24V AC / DC. Nhờ sự tiếp xúc AgSnO 16A, thiết bị có thể chuyển đổi điện trở, dòng điện và tải điện dung mà không cần dùng tiếp xúc. Thiết kế BOX (gắn trong một hộp) hoặc gắn trên thanh DIN đối với thiết bị 1 kênh, 2 kênh hoặc 6 kênh. Các thiết bị này tương thích với tất cả các trình điều khiển iNELS RF và hệ thống ổ đĩa.


LỊCH

<
THÁNG BẢY 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn