Công tắc hai cực - vỏ IP65

Công tắc - loại 2
Công tắc này được thiết kế cho môi trường ngoài trời và ẩm ướt - mặt che cao hơn IP 65. 

Loại màu: màu trắng hoặc xám.
Tất cả các loại thiết bị chuyển mạch, công tắc công suất  và nút với IP 65 có thể được tìm thấy trên ELKO EP.

LỊCH

<
THÁNG SÁU 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TIẾP NHẬN

+84 909 245 388
info@elkoep.vn

+420 573 514 242
support@elkoep.com