Cung cấp nguồn qua cáp mạng LAN - PoE + Wifi trong một hộp

Thiết lập cho kết nối không dây của LARA vào một hộp cài đặt

MÔ TẢ

 • Tập hợp sức mạnh được thiết kế để lắp đặt trong các ngôi nhà hiện có (căn hộ).
 • Nó được sử dụng ở khắp mọi nơi mà không có khả năng để thực hiện công trình xây dựng, hoặc không thể kết nối với Internet thông qua LARA cáp LARA.
 • Set chứa một nguồn cung cấp năng lượng (kết nối trực tiếp với cáp chì) và AirGateway cho kết nối không dây của LARA với Internet.
 • Cài đặt được thiết kế cho hộp cài đặt chuẩn sâu, cũng là bộ chiếm hai vị trí trong hộp cài đặt (bên cạnh LARA là loa).
 • LARA kết nối không dây.

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn