Đơn vị hệ thống

Đơn vị hệ thống là những thành phần trung tâm của bộ điều khiển iNELS RF. Nó nhận giá trị từ các thành phần, xử lý theo các chương trình cài đặt, và gửi lệnh để điều khiển. Thông tin giao tiếp hai chiều thông báo kịp thời tình trạng hiện tại của các thành phần. Các bộ điều khiển RF cảm ứng và hộp thông minh RF eLAN (cho phép điều khiển điện thoại thông minh) cho tín hiệu tốt và được sử dụng phổ biến nhất. Trong quá trình cài đặt, thiết bị có thể điều khiển lên đến 40 thiết bị, tạo hoạt cảnh, giám sát camera và năng lượng.


LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn