Đầu vào nhiệt độ, 1-kênh TI3-10B

Để kết nối với cảm biến nhiệt độ TC, TZ, Ni1000, Pt1000 hoặc Pt100

 • Các thiết bị này được thiết kế để kết nối với bốn cảm biến nhiệt độ bên ngoài (TI3-40B).
 • Đơn vị phạm vi TI3 hỗ trợ kết nối các cảm biến nhiệt độ sau:
 • TC / TZ - Kết nối 2 dây
 • Ni1000, Pt1000, Pt100 - 2 dây và 3 dây.
 • Sử dụng để đọc nhiệt độ của các khu vực  (ví dụ: sưởi ấm sàn lớn, sàn / không gian, nhiệt độ trong nhà / ngoài trời, thiết bị công nghệ - nồi hơi, sưởi ấm mặt trời, v.v.)
 • Trạng thái của các đơn vị được biểu thị bằng đèn LED RUN màu xanh lá cây trên bảng mặt trước:
 • Nếu thiết bị đã được cấp nguồn (các đơn vị được cấp nguồn qua Bus), nhưng không có giao tiếp, đèn LED RUN sẽ sáng liên tục.
 • Nếu điện áp cung cấp được kết nối và thiết bị giao tiếp thông qua tiêu chuẩn BUS, đèn LED RUN sẽ nhấp nháy.
 • TI3-10B-40B trong TI3 phiên bản B được thiết kế để gắn vào hộp cài đặt.

LỊCH

<
THÁNG BA 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn