Điều khiển nhiệt độ

Thiết bị điều khiển nhiệt độ có thể kết hợp với các đơn vị hệ thống, được sử dụng để kiểm soát sưởi điện dưới sàn, nước nóng. Các dây van nhiệt cũng cho bạn quyền kiểm soát hệ thống sưởi, tản nhiệt, nước nóng. Nhiều tùy chọn thiết kế của bộ điều khiển RFTC (nhựa, thủy tinh, kim loại, gỗ, và đá) giúp bạn dễ dàng lựa chọn phù hợp với căn nhà của bạn.


LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn