GDPR - bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân
 
Công ty chúng tôi sử dụng, trong các hoạt động của công ty, dữ liệu cá nhân của khách hàng, cộng tác viên hoặc đối tác kinh doanh, khách hàng truy cập vào cơ sở dữ liệu của công ty là những khách hàng mà chúng tôi đã đàm phán về việc lý kết hợp đồng cá nhân. Công ty đánh giá cao việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng. Công ty luôn lỗ lực hết mình để dữ liệu của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Công ty xử lý dữ liệu cá nhân hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành
Trong Tài liệu này, chúng tôi sẽ giải thích rõ các dữ liệu cá nhân công ty thu thập, nhằm mục đích gì, cách sử dụng dữ liệu cá nhân, những công việc công ty đang làm để người sử dụng được yên tâm và người sử dụng có quyền hạn nào với với chúng tôi.
Cơ quan Quản lý dữ liệu cá nhân?
Công ty ELKO EP có trụ sở đăng ký tại địa chỉ: Palackého 493, 769 01 Holesov - Všetuly, Mã công ty: 255 087 17, được ghi vào sổ đăng ký công ty ở mục C, khoản 28724 và được lưu trữ bởi Tòa Án Khu Vực ở Brno, là công ty quản lý dữ liệu cá nhân
Bạn sẽ tìm thấy tất cả các địa chỉ liên hệ của công ty ở cuối tài liệu này.
 
ELKO thu thập những dữ liệu nào?
Khi không có sự đồng ý
1. Dữ liệu nhận dạng - dữ liệu cá nhân phục vụ cho việc xác định rõ và không nhầm lẫn người sử dụng, ví dụ như tên, họ, mức độ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, dữ liệu đăng ký cho các ứng dụng hoặc cửa hàng trực tuyến của bạn (đăng nhập, mật khẩu, vv).
2. Dữ liệu liên hệ - dữ liệu cho phép liên hệ với bạn, ví dụ số điện thoại, e-mail, địa chỉ liên hệ.
3. Dữ liệu liên quan đến mua hàng và hợp tác kinh doanh của chúng tôi, ví dụ: lịch sử mua hàng, dữ liệu thanh toán, thông tin ngân hàng, thẻ thanh toán, v.v.
4. Dữ liệu liên quan đến các mục trong cơ sở dữ liệu của công ty.
5. Ảnh.
6. Video
7. Ghi âm giọng nói (nếu cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty chúng tôi được ghi âm).
8.  Dữ liệu được thu thập về cơ sở dữ liệu liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ và ứng dụng khi sử dụng trang web, ứng dụng hoặc cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xác định trình duyệt và thiết bị của bạn (tệp văn bản và các công nghệ tương tự) để thu thập và lưu trữ thông tin, Các dữ liệu thu thập về cơ sở dữ liệu (ví dụ: địa chỉ IP hoặc mã nhận dạng khác của thiết bị, kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, dữ liệu mạng di động, giao thức máy chủ, địa chỉ giao thức internet, ngày và giờ yêu cầu của bạn), dữ liệu về vị trí (địa chỉ IP , Hệ thống GPS, các điểm truy cập của mạng WI-FI hoặc bộ phát mạng di động), 
9. Dữ liệu liên quan đến quyền sử dụng và hồ sơ pháp lý của người sử dụng tương tác với chúng tôi
10. Dữ liệu khác về việc xử lý được áp dụng cho Công ty chúng tôi theo quy định pháp lý của Cộng hòa Séc hoặc Liên minh Châu Âu.
 
1. Cơ quan quản lý dữ liệu cá nhân là cơ quan xác định dữ liệu cá nhân và lý do tại sao công ty thu thập dữ liệu và làm thế nào để công ty bảo vệ dữ liệu người sử dụng
 
Có sự đồng ý
Công ty chúng tôi xử lý dữ liệu trên hoặc dữ liệu khác dựa trên sự đồng ý của người sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Trong các trường hợp như vậy, một số dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý và được sự đồng ý của người sử dụng. Trong những trường hợp như vậy, bạn luôn luôn có thể rút lại thỏa thuận của bạn.
 
Công ty chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân với mục đích gì?
Để tuân thủ các quy định pháp lý có hiệu lực, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích được xác định trước và chỉ trong phạm vi cần thiết để đáp ứng mục đích đó.
 
Có sự đồng ý
1.  Vì mục đích công việc mà người sử dụng thực hiện đã ký kết với công ty. Nó xuất phát từ việc liên hệ của khách hàng mà dữ liệu của công ty phải xử lý để có thể thực hiện mọi thứ mà chúng tôi đã đồng ý và đúng pháp luật (ví dụ Luật Kế toán, quy tắc thuế, Bộ luật Lao động) áp dụng cho chúng tôi liên quan đến hợp đồng đó). Mục đích và lý do hợp pháp của việc xử lý cũng áp dụng cho việc chuẩn bị hợp đồng, đàm phán về các điều kiện của hợp đồng hoặc tổ chức một thủ tục đấu thầu.
2.  Vì  mục đích đáp ứng các nghĩa vụ hợp pháp (ví dụ: Luật Kế toán, quy tắc thuế, Luật Lao động, Đạo luật VAT, Đạo luật về dịch vụ lưu trữ và lưu trữ, Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng).
3. Vì  mục đích quản lý các mối quan hệ với khách hàng và tạo ra mô hình phân tích để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ theo nhu cầu của bạn, một cách nhanh chóng và thoải mái, chúng tôi cũng xử lý dữ liệu về việc mua hàng, về yêu cầu hoặc khiếu nại, chúng tôi so sánh và phân tích dữ liệu về các sản phẩm của công ty, chúng tôi tạo ra số liệu thống kê và dự báo bán hàng với  lý do bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của chúng tôi. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi cố gắng ẩn dữ liệu khách hàng nhiều nhất có thể. Lý do của việc xử  lý dữ liệu cá nhân là minh chứng cho sự quan tâm của chúng tôi
4.  Vì  mục đích an toàn và quản lý rủi ro - trong trường hợp khi quan hệ pháp lý áp đặt nghĩa vụ đối với chúng tôi hoặc vì lý do bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng tôi, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong công ty của chúng tôi, Bảo vệ tài sản của chúng tôi, ngăn chặn và phát hiện các hành động lừa đảo hoặc có hại..... 
5.  Vì mục đích có thể thi hành hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi - nếu chúng tôi được thực hiện các quyền của mình hoặc bảo vệ chúng tại tòa án hoặc thủ tục hành chính, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cần thiết. Lý do của việc xử lý dữ liệu cá nhân là minh chứng cho sự quan tâm của chúng tôi
6.  Vì mục đích quản trị nội bộ của công ty chúng tôi - nhân viên của chúng tôi đã ký kết hợp đồng lao động với công ty cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như một phần  quy trình nội bộ của công ty chúng tôi . Lý do là, ví dụ, quản trị nội bộ các hoạt động của chúng tôi, chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động của công ty hoặc từng nhân viên của chúng tôi, nỗ lực tối ưu hóa các quy trình nội bộ hoặc cần thiết phải đào tạo nhân viên.
7.  Thường xuyên gửi các thông tin quảng cáo (quảng cáo trực tiếp), gửi e-mail hoặc liên lạc qua điện thoại để giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi cho đến khi bạn bày tỏ mong muốn của bạn rằng chúng tôi không gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi như vậy nữa. Chúng tôi cũng sẽ không chuyển dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba (ngoại trừ các nhà thầu phụ của chúng tôi - bộ xử lý sẽ xử lý cho chúng tôi). Ngoài ra, thư mời tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, v.v.
8. Với mục đích cải thiện các chức năng trên trang web của mình, việc đánh giá kết quả của khách hàng và cho mục đích tối ưu hóa các hoạt động quảng cáo, ELKO sử dụng tập tin văn bản được tự động tạo ra tại trang web của mình. Các tệp văn bản này là các tệp văn bản nhỏ được lưu bằng trình duyệt trong máy tính bằng cách đó các trang web được hiển thị. Các tập tin văn bản tự động tạo ra này không phục vụ hoặc cho phép nhận dạng cá nhân của người dùng trang web. Trong trường hợp khách truy cập trang web không đồng ý thu thập tệp văn bản. anh hoặc cô ấy có thể chặn việc thu thập dữ liệu của họ bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình
 
Có sự sự đồng ý
Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn (ví dụ: quảng cáo). 
Trong những trường hợp như vậy, mục đích của việc thu thập và xử lý thêm dữ liệu cá nhân là hoàn toàn đúng Khi có sự đồng ý của bạn. Trong những trường hợp như vậy, bất cứ khi nào bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý đó.
 
Thu thập dữ liệu sử dụng cho các mục đích khác?
Trong một số trường hợp nhất định, công ty chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác ngoài mục đích thu thập dữ liệu cá nhân. Cụ thể, đó là trường hợp, nếu chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn cho các mục đích thực hiện hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ và:
Bởi vậy, một quy định pháp lý bắt buộc chúng tôi phải lưu dữ liệu trong bao lâu (ví dụ: tuân thủ Luật Kế toán, chúng tôi phải lưu trữ hóa đơn để định giá cho hàng hóa được cung cấp hoặc dịch vụ được cung cấp trong thời gian 10 năm ngay cả khi chúng tôi không có những dữ liệu này cho mục đích thực hiện hợp đồng nữa);
Bởi vậy, một tranh chấp phát sinh và công ty chúng tôi phải thực thi các yêu cầu pháp lý của mình hoặc để bảo vệ các quyền của mình;
Bởi vậy, tuân thủ các quy định của Mục 7 của Đạo luật 480/2004 Coll., chúng tôi gửi thông tin thương mại cho khách hàng hoặc người mua đã giao dịch với công ty chúng tôi trong quá khứ và họ đã liên lạc với chúng tôi địa chỉ của họ trong công việc này.
Công ty chúng tôi có được dữ liệu cá nhân từ những nguồn nào?
Trực tiếp từ bạn trong quá trình đàm phán và trong quá trình thực hiện việc ký kết hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ.
Từ các sổ đăng ký và hồ sơ có thể truy cập công khai trong các trường hợp chúng tôi thực hiện các lợi ích chính đáng của mình, đặc biệt, khi chọn một nhà cung cấp phù hợp, khi thu các khoản tiền đến hạn, khi xác minh sự tồn tại của một công ty hợp pháp hoặc khi xác minh rằng dữ liệu được cập nhật . 
Từ các nguồn truy cập mở hoặc có thể truy cập công khai - ví dụ: trang web hoặc quảng cáo của đối tác - trong trường hợp đối tác kinh doanh tiềm năng cho mục đích thiết lập truyền thông về hợp tác kinh doanh tốt. Công ty chúng tôi có thể lưu dữ liệu cơ bản như vậy trong hệ thống CRM của mình cho mục đích liên hệ trong tương lai.
 Chúng tôi cùng chuyển dữ liệu với các đơn vị khác kết hợp với Công ty cổ phần ELKO EP cho các mục đích quản trị nội bộ. 
Từ các đơn vị khác nếu một quy định pháp lý cho phép một cách rõ ràng (ví dụ trong quá trình tranh chấp tư pháp) hoặc nếu bạn đã cung cấp cho đơn vị khác đó sự đồng ý của bạn để chuyển thông tin về bạn.
 
2 Trong Công ty cổ phần ELKO EP chúng tôi có chuyển một số dữ liệu cá nhân của các đối tác kinh doanh, khách hàng hoặc nhân viên của chúng tôi, đặc biệt, với mục đích quản trị nội bộ và báo cáo. Tuy nhiên, mục đích cũng có thể là điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng, cung cấp các buổi hội thảo hoặc giải pháp cho một số vấn đề nhất định.
 
Bạn có nghĩa vụ phải chuyển cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn? 
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu liên quan đến hợp đồng mà bạn đã ký kết với chúng tôi hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn có thể tự quyết định việc bạn có ký kết hợp đồng hay bạn tận dụng dịch vụ đó hay không. Nếu hợp đồng đã được ký kết hoặc dịch vụ đã được sử dụng, thì bạn có nghĩa vụ phải chuyển cho chúng tôi thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ. Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một dịch vụ hoặc hoạt động khác mà không có thông tin đó. 
Nếu cuộc họp về nghĩa vụ pháp lý hoặc bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng tôi là lý do để thu thập hoặc xử lý thêm dữ liệu cá nhân của bạn, thì bạn có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ yêu cầu dữ liệu cần thiết để đáp ứng các mục đích cơ bản
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của bạn, thì việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện.
 
Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách nào?
Công ty chúng tôi, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ dữ liệu cá nhân mà họ xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo bảo vệ dữ liệu của bạn ở mức độ cao nhất có thể xem xét tính chất, mức độ và mục đích xử lý và rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi đã giới thiệu các cơ chế an toàn và kiểm soát trong nỗ lực ngăn chặn truy cập hoặc chuyển dữ liệu trái phép, mất mát, phá hủy hoặc lạm dụng có thể khác. 
Nhân viên của chúng tôi có nghĩa vụ duy trì bảo mật. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cho các đơn vị thứ ba, thì các cơn vị này này cũng phải có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật theo luật định hoặc hợp đồng.
 
Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho ai?
1. Tổ chức xử lý thông tin - công ty chúng tôi tự thực hiện hầu hết các hoạt động xử lý của mình; chúng tôi tận dụng các dịch vụ của bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định (sau đây gọi là tổ chức xử lý thông tin). Chúng tôi cố gắng lựa chọn những chuyên gia xử lý thông tin tin cậy và bảo mật dữ liệu cá nhân được chuyển giao. Các tổ chức xử lý thông tin đã đồng ý hợp đồng cung cấp ít nhất cùng một mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân được chuyển giao như công ty chúng tôi cung cấp. Đồng thời, chúng tôi bắt buộc các tổ chức xử lý thông tin của chúng tôi phải duy trì bảo mật. Tổ chức xử lý thông tin có quyền xử lý dữ liệu được chuyển riêng cho mục đích thực hiện hoạt động mà công ty chúng tôi đã tính phí cho đối tác. Nếu chúng tôi tận dụng các kho lưu trữ đám mây nằm ở Châu Âu thì mức độ bảo vệ theo yêu cầu của quy định pháp luật sẽ có hiệu quả và được bảo đảm.
Các tổ chức xử lý thông tin bao gồm:
nhà cung cấp dịch vụ CNTT, ứng dụng và kho lưu trữ đám mây
nhà cung cấp dịch vụ kế toán
nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ
các tổ chức thu thập các đơn vị quảng cáo của chúng tôi
 
2. Các công ty con của Công ty cổ phần ELKO EP, chúng tôi chuyển một số dữ liệu cá nhân của các đối tác kinh doanh, khách hàng hoặc nhân viên của chúng tôi, đặc biệt, cho mục đích quản trị và báo cáo nội bộ. Tuy nhiên, mục đích cũng có thể là điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng, cung cấp các buổi hội thảo hoặc giải pháp cho một số vấn đề nhất định. 
3. Đối tác kinh doanh của chúng tôi - nếu chúng tôi tính phí người sử dụng một hoạt động bất kỳ thì đó là một phần dịch vụ của chúng tôi, việc chuyển dữ liệu cá nhân có thể được yêu cầu. Các đơn vị này trở thành nhà quản trị của các dữ liệu cá nhân của bạn (đặc biệt là nhà mạng hoặc eská pošta). 
4. Các cố vấn của chúng tôi - nếu cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của công ty chúng tôi, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các đơn vị khác (ví dụ: đại diện pháp lý, công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, ngân hàng, tòa án, tòa án, đấu giá viên) trong phạm vi cần thiết để thực hiện yêu cầu bồi thường thành công hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi. 
5. Trong trường hợp công ty chúng tôi bắt buộc phải chuyển dữ liệu cá nhân cho cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật (ví dụ: cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giám sát, cơ quan công tố, tòa án, người phân biệt, công chứng viên, người ủy thác phá sản). 
6.  Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được cung cấp cho các đơn vị khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo đơn đặt hàng của bạn.
 
Các công ty trong tổ chức
Các công ty sau đây thuộc Công ty cổ phần ELKO EP
ELKO EP, s.r.o.
ELKO EP HOLDING, SE
ELKO EP UTILITY, s.r.o.
Restaurace Cukrovar s.r.o.
ELKO Lighting, s.r.o.
iNELS s.r.o.
iNELS Professional, s.r.o.
iNELS Commercial s.r.o.
Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích mà chúng tôi đã được thu thập hoặc theo mục đích khác. Nếu một quy định pháp lý không trực tiếp quy định một khoảng thời gian cụ thể mà trong thời gian đó dữ liệu cá nhân đã được xử lý, chúng tôi phải xem xét mục đích xử lý tiếp cho khoảng thời gian thực hiện khiếu nại pháp lý cho hoạt động này sắp xảy ra (thường trong khoảng thời gian mười năm ) và thêm một năm dương lịch sau khi tất cả các khiếu nại pháp lý sắp xảy ra chấm dứt, tức là 11 năm trong trường hợp hợp đồng sau khi việc kí kết hợp đồng chấm dứt. 3 
Công ty chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu liên lạc của bạn cho các mục đích gửi các nội dung quảng cáo trong khoảng thời gian cho đến khi đối tác không đồng ý với việc gửi thư như vậy. Tuy nhiên, ngay cả sau đó, chúng tôi sẽ có quyền xử lý thông tin cơ bản về lý do tại sao chúng tôi gửi các thông tin thương mại đó trong một khoảng thời gian hợp lý để chứng minh sự biện minh của việc gửi thư đó.
 
3 Ví dụ một khoảng thời gian tiếp tục có hiệu lực, trong trường hợp mua hàng hóa, sau khi hết thời gian bảo hành, trong thời gian đó khách hàng có thể thực hiện các khiếu nại pháp lý. Sau đó, chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian một năm để đảm bảo rằng không có khiếu nại nào được nộp trước tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền khiếu nại đối với công ty chúng tôi thậm trí là vào ngày cuối cùng của thời gian này.
 
Những quyền và khả năng của bạn là gì? 
 
1. Quyền có được thông tin và giải thích
Công ty chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho bạn thông tin đã được ghi rõ trong tài liệu này một cách ngắn gọn, minh bạch và xúc tích. Nếu bất kỳ điều khoản nào của những nguyên tắc này không rõ ràng đối với bạn hoặc nó không hoàn toàn dễ hiểu đối với bạn, đừng ngại gửi phản hồi với chúng tôi. Bạn có thể  tìm thấy thông tin địa chỉ công ty của chúng tôi ở cuối tài liệu này. Nhân viên của chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho bạn lời giải thích hoặc các thông tin bổ sung.
2. Quyền rút lại sự đồng ý của bạn
Trong trường hợp khi chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.Sự đồng ý của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động xử lý dữ liệu diễn ra tại thời điểm dữ liệu được cung cấp một cách hiệu quả cũng như các hoạt động xử lý dữ liệu mà công ty chúng tôi có nghĩa vụ phải đưa ra vì một lý đã thỏa thuận trước đó và đã hoàn thành hoạt động xử lý dữ liệu (vì lý do tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng tôi). 
Việc rút lại sự đồng ý là hoàn toàn miễn phí và bạn có thể thực hiện bằng cách gửi văn bản đến email: GDPR@ELKOEP.CZ
3. Quyền truy cập dữ liệu cá nhân
Bạn có quyền được xem dữ liệu tổng quan của bạn mà chúng tôi xử lý. Do đó, bạn có thể yêu cầu thông tin của bạn từ chúng tôi cho dù dữ liệu cá nhân của bạn có được công ty chúng tôi xử lý hay không. Trong trường hợp chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin của bạn liên quan trong phạm vi yêu cầu của Điều 15 của Quy định GDPR, bao gồm một bản sao dữ liệu cá nhân được xử lý. 4
Việc thực hiện quyền truy cập dữ liệu cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.
4. Quyền phản đối
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích vì lợi ích chính đáng của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu đó trong trường hợp bạn có thể chứng minh theo tình huống cụ thể của bạn - tức là trong trường hợp khi việc xử lý dữ liệu được chấp nhận nhưng vì một lý do nào đó bạn không muốn việc xử lý dữ liệu được diễn ra bất chấp việc bạn đã có sự đồng ý từ trước đó
Công ty chúng tôi sẽ phải xem xét việc xử lý diễn ra. Dữ liệu cá nhân sẽ không được xử lý nữa trừ khi có những lý do chính đáng để xử lý dữ liệu theo quyết định của bạn để bảo vệ quyền riêng tư hoặc các quyền lợi khác, quyền và tự do khác của bạn hoặc trừ khi việc xử lý dữ liệu được thực hiện theo quy định, thực hiện hoặc bảo vệ công ty chúng tôi yêu cầu pháp lý
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân đó bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể thực hiện quyền đó bằng các công cụ kỹ thuật (hủy đăng ký giao hàng trên trang thương mại điện tử). Sau đó, công ty chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích quảng cáo, tuy nhiên, chúng có thể tiếp tục được xử lý cho các mục đích khác. 
Bạn có thể thực hiện quyền phản đối của mình, cũng như các quyền khác của bạn, tại các địa chỉ liên hệ bên dưới. Bạn sẽ phải mô tả tình huống cụ thể của bạn dựa trên mô tả đó bạn kết luận rằng công ty chúng tôi không nên xử lý dữ liệu về bạn. 
Tuy nhiên, khả năng phản đối không được áp dụng cho tất cả các trường hợp xử lý; không thể yêu cầu bồi thường trong trường hợp khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn dựa trên cơ sở pháp lý khác ngoài sự cần thiết cho mục đích chính đáng - ví dụ: vì lý do cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ theo luật định.
 
4 Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, mục đích xử lý, danh mục người nhận có thể cung cấp dữ liệu cá nhân, thời gian dự kiến xử lý dữ liệu , thông tin về nguồn gốc của những dữ liệu này, thông tin về bạn  và thông tin cho dù việc tự động ra quyền quyết định được diễn ra.
 
5. Quyền sửa chữa hoặc hoàn thành, nếu có
Nếu bạn cho rằng chúng tôi xử lý dữ liệu không chính xác về bạn, bạn có quyền thông báo cho chúng tôi về điều đó và yêu cầu chỉnh sửa hoặc hoàn thành.
6. Quyền xóa (cái gọi là quyền bị lãng quên)
Bạn có quyền yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn bị xóa nếu có ít nhất một trong các điều kiện sau đây: -  dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác, -  dữ liệu có thể được rút lại trong sự đồng ý của mình và không có lý do pháp lý nào khác để xử lý, -  Các dữ liệu có thể chống lại việc xử lý và không có lý do chính đáng nào để xử lý, -  dữ liệu cá nhân được xử lý bất hợp pháp, -  dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa để đáp ứng nghĩa vụ hợp pháp, -  Dữ liệu cá nhân đã được thu thập liên quan đến việc cung cấp dịch vụ xã hội thông tin. Công ty chúng tôi, tuân thủ Điều 17 (3) của Quy định GDPR, không bắt buộc phải xóa dữ liệu được yêu cầu nếu việc xử lý là cần thiết: -  cho việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của công ty chúng tôi, -  để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, -  để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý đặt ra đối với công ty của chúng tôi bởi Cộng hòa Séc hoặc luật pháp EU, -  cho việc thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng nếu nó được giao cho công ty chúng tôi, -  vì lý do lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng trong trường hợp xử lý cho mục đích y tế dự phòng hoặc nghề nghiệp, vv 5 -  cho mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, cho mục đích thống kê hoặc cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc nếu việc xóa có khả năng làm giảm nghiêm trọng việc đạt được các mục tiêu. 6
Quyền cho dữ liệu tương thích
Quy định pháp lý hiệu quả đảm bảo cho bạn quyền lấy dữ liệu cá nhân của bạn từ công ty chúng tôi mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, Theo một cấu trúc nhất định, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Chúng tôi có thể chuyển những dữ liệu này cho bạn hoặc quản trị viên khác nếu bạn yêu cầu và nếu nó khả thi về mặt kỹ thuật. Quyền này có thể được thực hiện trong trường hợp: -  lý do xử lý là sự đồng ý của bạn hoặc việc thực hiện hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi cùng một lúc -  công ty chúng tôi thực hiện việc xử lý dữ liệu một cách tự động. Việc thực hiện quyền này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và tự do của người khác. Quyền này không thể được thực hiện nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để hoàn thành một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng nếu nó được giao cho công ty chúng tôi.
 
5 Điểm (h) và (i) của Điều 9 (2) cũng như Điều 9 (3) của Quy định GDPR 
6  theo Điều 89 (1) của Quy định GDPR 
 
Chúng tôi phản hồi các yêu cầu và quyền phản đối của bạn như nào?
Nếu bạn không đồng ý việc xử lý dữ liệu hoặc yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền theo luật định nào của bạn về địa chỉ của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các biện pháp đã thực hiện. Nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về thực tế này và giải thích cho bạn lý do của hành động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin này không muộn hơn một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu. Nếu cần phải gia hạn thời gian như vậy do sự phức tạp và số lượng yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc đó cũng không muộn hơn một tháng kể từ khi gửi yêu cầu cùng với lý do hoãn. Chúng tôi sẽ gia hạn thời gian không quá hai tháng nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn thông tin về các biện pháp được thực hiện càng sớm càng tốt.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các biện pháp được thực hiện giống như cách bạn yêu cầu. bất kỳ những phản đối và yêu cầu của các bạn và sự phản hồi của chúng tôi được thực hiện đều cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, nếu các yêu cầu của bạn cứ lặp đi lặp lại hoặc không hợp lý, chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường chi phí liên quan đến việc cung cấp thông tin hoặc thậm chí chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu.
Công ty chúng tôi có thể thực hiện các yêu cầu hoặc phản đối của bạn nếu không có nghi ngờ gì về danh tính của người gửi yêu cầu hoặc phản đối. Chúng tôi phải đảm bảo rằng các quyền không bị người khác lạm dụng và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển cho người khác mà không được phép. Do đó, công ty chúng tôi xác minh danh tính của người yêu cầu bằng cách yêu cầu thêm thông tin bằng cách xác nhận danh tính của người yêu cầu đối với chúng tôi hoặc gửi yêu cầu hoặc phản đối bằng chữ ký được chứng thực chính thức. Trong trường hợp bằng lời nói thực hiện một yêu cầu hoặc phản đối tại chi nhánh của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu chứng minh danh tính của bạn bằng cách xuất trình mã dữ liệu cá nhân
9. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát
Nếu bạn không đồng ý với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc không đồng ý với thái độ của công ty chúng tôi, bạn có thể giải quyết khiếu nại  với cơ quan giám sát sau đây:
Văn phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân
Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7 
Điện thoại:   +420  234 665 111 
e-mail: posta@uoou.cz
web.: www.uoou.cz
 
Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi?
Chúng tôi có nghĩa vụ xác minh danh tính của người thực hiện các quyền trên để ngăn chặn việc lạm dụng của người khác và ngăn chặn việc chúng tôi chuyển tất cả các dữ liệu về bạn cho người khác. Do đó, danh tính của người yêu cầu sẽ được xác minh, trong trường hợp yêu cầu cá nhân được thực hiện tại chi nhánh của công ty chúng tôi, bằng cách xuất trình một tài liệu ID hợp lệ. Trong trường hợp yêu cầu email, chúng tôi sẽ chú ý việc yêu cầu được gửi từ e-mail mà chúng tôi đã ghi lại cho bạn và chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin khác có thể liên quan đến thông tin mà chúng tôi đã xử lý để chắc chắn rằng chúng tôi không chuyển dữ liệu cho người khác. Nếu không thể xác định bạn một cách an toàn theo cách này,
Bạn có thể gửi đến địa chỉ công ty của chúng tôi các câu hỏi, yêu cầu hoặc phản đối của bạn theo các cách sau:
bằng thư: ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01 Holešov - Všetuly 
bằng thư điện tử: gdpr@elkoep.cz
bằng điện thoại: +420 573 514 211
 
 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn