Giám sát điện áp - Rơle HRN-33

Phục vụ để kiểm soát điện áp cung cấp cho các thiết bị nhạy cảm với nguồn cung cấp

Có sẵn cho đến khi hết hàng.
Thay thế :
EAN: 8595188115636 | Mã.: 1563

MÔ TẢ

  • Phục vụ để kiểm soát điện áp cung cấp cho các thiết bị nhạy cảm với nguồn cung cấp.
  • Giá trị giảm sát được hiển thị (cấp màn hình cung cấp riêng của mình).
  • U lớn nhất và U nhỏ nhất có thể được giám sát một cách độc lập.
  • Thời gian trễ điều chỉnh cho tất cả các loại là 0-10 s (để loại bỏ điện áp rơi hoặc đỉnh).
  • Điện áp Umin điều chỉnh theo% của Umax.
  • 1 pha

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Công suất (và giám sát) điện áp AC 48-276 V.
  • Umax AC 160-276 V.
  • Đầu ra rơle: 1x đổi 16 A / AC1 (Agni, 4 000 VA).
  • 1-MODULE, DIN loại gắn tủ.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn