Giám sát điện áp - Rơle HRN-33

Phục vụ để kiểm soát điện áp cung cấp cho các thiết bị nhạy cảm với nguồn cung cấp

Có sẵn cho đến khi hết hàng.
Thay thế :
EAN: 8595188115636 | Mã.: 1563

MÔ TẢ

 • Phục vụ để kiểm soát điện áp cung cấp cho các thiết bị nhạy cảm với nguồn cung cấp.
 • Giá trị giảm sát được hiển thị (cấp màn hình cung cấp riêng của mình).
 • U lớn nhất và U nhỏ nhất có thể được giám sát một cách độc lập.
 • Thời gian trễ điều chỉnh cho tất cả các loại là 0-10 s (để loại bỏ điện áp rơi hoặc đỉnh).
 • Điện áp Umin điều chỉnh theo% của Umax.
 • 1 pha

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Công suất (và giám sát) điện áp AC 48-276 V.
 • Umax AC 160-276 V.
 • Đầu ra rơle: 1x đổi 16 A / AC1 (Agni, 4 000 VA).
 • 1-MODULE, DIN loại gắn tủ.

LỊCH

<
THÁNG SÁU 2023
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn