Giám sát điện áp - Rơle HRN-57

Phục vụ để giám sát điện áp trong một tổng đài, bảo vệ thiết bị trong 3 pha chính

MÔ TẢ

 • Rơ le không giám sát thứ tự pha.
 • Điện áp được thực hiện từ điện áp giám sát
 • T1 cố định (500ms) và T2 có thể điều chỉnh (0,1-10 s) Độ trễ để loại bỏ điện áp rơi và quá ngưỡng.
 • Trong trường hợp điện áp cung cấp giảm xuống dưới 60% Un (U tắt mức độ thấp hơn) Rơ le ngay lập tức chuyển OFF không có sự trễ.
 • Có thể thiết lập mức độ trên và dưới một cách độc lập.
 • Rơle giám sátđiện áp ở hai phiên bản:
 • HRN-57: cung cấp từ tất cả các pha, có nghĩa là rơ le là chức năng cũng trong trường hợp lỗi trong một pha
 • HRN-57N: cung cấp L1-N, có nghĩa làRơle giám sátcũng lỗi của dây trung tính, thay thế cho HRN-52
 • Tình trạng bị lỗi được chỉ định bởi đèn LED màu đỏ và bằng cách phá vỡ đầu ra rơle rơle.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Điện áp điện giám sát:
  • HRN-57: 3 x 400 V
  • HRN-57N: 3 x 400 V / 230 V
 • Umax: 105-125% của điện áp giám sát.
 • Umin: 75 - 95% của điện áp giám sát.
 • Đầu ra rơle: 1x đổi 8 A / 250 V AC1 (Agni, 2500 VA)

LỊCH

<
THÁNG TÁM 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn