Hỗ trợ cho dự án

Các Nhà thiết kế thân mến,

Xin gửi đến tất cả các bạn - những người muốn tự làm quen với thiết kế iNELS và muốn biết làm thế nào để có được một khoản hoa hồng cho việc môi giới hợp đồng, lời mời tham dự các hội thảo, được tổ chức trong dự án học tập suốt đời ČKAIT. Các chương trình học tập này được xếp hạng tín dụng loại 1.

Ngày giờ cụ thể của các buổi hội thảo sắp tới được gọi là "Cổ điển, không dây hoặc mạng dây chuẩn bus" có thể được tìm thấy trong phần đào tạo.

Trong khi chờ đợi, bạn có thể ghé thăm một trong các phòng trưng bày của chúng tôi tại Praha, Brno, Cộng hòa Budějovice hoặc Holesov.

Có thể xem thêm thông tin tại www.inels.cz.

Ngày giờ cụ thể của các buổi hội thảo sắp tới được gọi là "Cổ điển, không dây hoặc mạng dây chuẩn bus" có thể được tìm thấy trong phần đào tạo.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những gì?

Dịch vụ hoàn chỉnh trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong khi phát triển các dự án.

Việc hỗ trợ các dự án bằng cách cung cấp những thông tin mới nhất trong catalog, sách hướng dẫn vận hành và tài liệu quảng cáo trong suốt thời gian tham quan của từng cá nhân nhà thiết kế

Các hỗ trợ khác cho các dự án cùng các tài liệu tương tự tại triển lãm, hội nghị, các cuộc họp, hội thảo và hội chợ.

Đào tạo thông qua các cuộc hội thảo tổ chức trong một ngày bao gồm đầy đủ các sản phẩm của công ty ở các khu vực khác nhau của đất nước.

Bài giảng ở các trường trung học bao gồm toàn bộ hoặc một phần lựa chọn của toàn bộ dải sản phẩm của công ty.

Dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động thiết kế và những việc tương tự.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn