Hộp gắn tường rỗng (KP 64 / LD)

1-gang

ĐẶC TẢ

 • Hộp cài đặt cho LARA được gắn kết trong các bức tường rỗng.
 • Lỗ Inlet được làm bằng vật liệu linh hoạt.
 • Nó đảm bảo airtightness ngay cả với cáp chèn hoặc ống.
 • Vít được trang bị với một sợi triple cho việc lắp đặt nhanh chóng.
 • Loại bỏ dòng khí qua quá trình cài đặt.
 • Đường kính: 68 mm
 • Chiều sâu: 45 mm
 • Đường kính lỗ (khoan): 68 mm

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn