IHC-MA - Ứng dụng điều khiển cho điện thoại thông minh

Phần mềm IHC-MA dành cho điện thoại thông minh với hệ điều hành Android.

Ứng dụng IHC được tải xuống miễn phí
iNELS Home Control (IHC) là một ứng dụng cho việc kiểm soát hệ thống iNELS và công nghệ tích hợp. Ưu điểm chính là tất cả các công nghệ có thể được điều khiển bởi một ứng dụng từ bất cứ nơi nào bạn - nếu bạn đang kết nối ở nhà sử dụng mạng nội bộ (LAN) hoặc thông qua điện thoại thông minh của bạn khi bạn không ở nhà.
 
Đối với việc kiểm soát các thiết bị điện (kết nối với các đơn vị CU trung tâm) ứng dụng IHC làm việc trực tiếp (có nghĩa là nó không cần IMM và máy chủ kết nối). Cấu hình được thực hiện trên cơ sở các tập tin được tạo ra (file export.pub được tạo ra trong cài đặt IDM và dựa trên các dự án được lưu trữ trong đơn vị trung tâm trên máy chủ công cộng (217.197.144.56:8080).
 
Để kết nối iNELS hệ thống BUS với các công nghệ khác trong nhà, Máy chủ kết nối là cần thiết. Nó đóng vai trò như một dịch giả của giao thức IP của thiết bị của bên thứ ba.
Trong trường hợp bạn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ, bao gồm cả đa phương tiện thì cần sử dụng IMM máy chủ cũng đóng vai trò như một lưu trữ (phim, hình ảnh, âm nhạc).
 
Ứng dụng IHC cho phép bạn:
 
1) IHC cấu hình từ máy chủ công cộng:
 • Bật tắt ánh sáng
 • Thay đổi cường độ sáng
 • Kiểm soát nhiệt độ
 • Điều khiển Rèm / cửa chớp / Mái hiên
 • Điều khiển ổ cắm
 • Kiểm soát thủy lợi
 • Kiểm soát an ninh
 • Kiểm soát cửa nhà để xe
 • Điều khiển các thiết bị kết nối với hệ thống BUS
2) IHC kết hợp với máy chủ kết nối:
 • các chức năng tương tự như đã đề cập ở trên trong phần 1)
 • Kiểm soát camera
 • Giao tiếp với truyền thông cửa
 • Vận hành / đơn vị phục hồi điều hòa không khí
 • Kiểm soát các thiết bị Miele
 • Đo lường và giám sát năng lượng
 • Hiển thị dữ liệu từ trạm thời tiết
3) IHC kết hợp với máy chủ IMM:
 • Các chức năng tương tự như đã đề cập ở trên trong phần 2)
 • Đa phương tiện kiểm soát - xem hình ảnh, âm nhạc, phim ảnh và truyền hình
 • Kiểm soát electro-installation from floorplan

TẢI ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ:

      

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG PROMO:

      


 

LỊCH

<
THÁNG NĂM 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn