Kiểm soát mờ DIM-5

Làm mở cơ bản cho chuyển mạch và mờ đèn trong hành lang, cầu thang

MÔ TẢ

Dành riêng cho mờ el. bóng đèn, đèn halogen và đèn halogen với máy biến áp quanh co.
Khả năng kết nối các nút điều khiển song song.
đầu vào điều khiển cho nút.
Bảo vệ chống quá nóng bên trong sản phẩm.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

điện áp nguồn AC 230 V.
Đầu ra tiếp điểm: công suất contacless 1x (TRIAC, R - 10 - 500 VA / L - 10-250 VA).
1-MODULE, DIN loại gắn tủ.

LỊCH

<
THÁNG NĂM 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn