Loa 5" 32 Ω, 16 Ω, Ω 8

Loại gắn trần

ĐẶC TẢ

 • Loa để gắn trên trần hoặc tường rỗng.
 • Đường kính của 143mm lỗ, 64mm chiều sâu
 • Công suất 15W, trở kháng 32Ω.
Thiết kế màu sắc:
 • 5" 32 Ω: trắng, ngà
 • 5" 16 Ω: trắng, ngà
 • 5" 8 Ω: trắng, ngà

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn