LORA

LoRa là một mạng toàn cầu cho Internet vạn vật (IoT), cho phép thiết bị của nó giao tiếp với một số lượng tin nhắn backward giới hạn trong dải tần số 868 MHz. Công nghệ này cho phép các thiết bị giao tiếp với giá rẻ, an toàn và trên một khoảng cách dài với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu. LORA cho phép triển khai các đài truyền hình riêng lẻ ngay cả ở các địa phương, do đó củng cố tín hiệu của họ và cung cấp vùng phủ sóng khi cần thiết. Nó được sử dụng chủ yếu cho các cảm biến trong bãi đậu xe, thị trấn và doanh nghiệp.


PHẦN NỘI DUNG

SIGFOX LORA NB-IoT

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn