NB-IoT

NB-IoT, hay NarrowBand, là một mạng toàn cầu  hòa cùng mạng LPWAN (Mạng diện rộng công suất thấp) cho Internet vạn vật. Nó cho phép các thiết bị của mình giao tiếp hai chiều và là thiết bị duy nhất được cấp phép sử dụng băng tần LTE. Ưu điểm của NB-IoT là sử dụng mạng đã được xây dựng sẵn của một nhà khai thác di động, do đó đảm bảo đủ vùng phủ sóng cả bên trong và bên ngoài các tòa nhà. Để nhận dạng các cảm biến, công nghệ này có trong các thiết bị thẻ SIM, nhờ đó tài khoản của bạn được kiểm soát tốt.


PHẦN NỘI DUNG

SIGFOX LORA NB-IoT

LỊCH

<
THÁNG NĂM 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn