Nguồn qua dây mạng LAN - PoE

Kết nối LARA với một bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài

MÔ TẢ

 • Thiết kế để lắp đặt trong nhà xây mới và nhà hiện có (căn hộ).
 • Sử dụng ở những nơi và được cấp một cáp mạng LAN vào hộp cài đặt, hoặc trong trường hợp cáp đã được đã đặt, nhưng không có nguồn điện trong một hộp cài đặt.
 • Sử dụng một bộ đổi nguồn (cắm vào một ổ cắm) và PoE injector, được kết nối với LARA thông qua cáp mạng LAN.
 • Nguồn qua cáp mạng LAN - PoE được thiết kế để được gắn vào một hộp cài đặt.
 • Đó là dây kết nối LARA.

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn