Nhiệt cảm biến TC

Cảm biến nhiệt độ bên ngoài để điều nhiệt

MÔ TẢ

Cảm biến nhiệt độ được làm bằng Nhiệt độ Negative Co-Effi cient (NTC) nhúng trong một PVC hoặc tay áo bằng kim loại với một niêm phong nhiệt dẫn điện.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chì trong cáp để cảm biến TC được làm bằng dây CYSY 2Dx0.5 mm / 0.02” .
Che IP 67.

LỊCH

<
THÁNG GIÊNG 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn