Phòng hội thảo

Phòng hội thảo
 • Quy định chiếu sáng
 • Kiểm soát AV
 • Kịch bản đặt trước

Phòng hội nghị là một khu vực hiện nay có thiết kế hiện nhấn mạnh không chỉ là chất lượng nội thất, mà còn là thiết bị kỹ thuật bao gồm hệ thống chiếu sáng.

Do nhiều công dụng phòng họp (cuộc họp, thuyết trình, trình chiếu, hội nghị truyền hình..vv) đòi hỏi điều kiện ánh sáng cụ thể, nên rất cần thiết để tạo ra một hệ thống chiếu sáng linh hoạt, có thể được vận hành theo trực giác và tự nhiên.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là có tùy chọn để đưa ra một kịch bản cài đặt trước với một cai nhấp chuột vào một nút hoặc một biểu tượng mà chỉ ra các tính năng. iNELS cho phép làm được tất cả những điều này một cách tao nhã như có lắp đặt bộ điều khiển trên tường kính của căn phòng - sử dụng một bộ điều khiển không dây trong một thiết kế thanh lịch.

Thăm trang mạng của chúng tôi, nơi bạn có thể độc lập thực hiện tính toán của riêng bạn và tìm hiểu một bản chào giá cho các giải pháp cụ thể.

 


LỊCH

<
THÁNG TÁM 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn