Rơ le thời gian đơn chức năng CRM-81J


3 chức năng và 6 phạm vi thời gian, nhiều mức điện áp cấp hoặc điện áp cấp 230V, đầu ra 16A chuyển đổi / SPDT.

MÔ TẢ

Rơ le đơn-chức năng và đơn-thời gian với khả năng tinh chỉnh thời gian bằng một chiết áp (trong giới của một phạm vi thời gian cụ thể).
Thích hợp cho các ứng dụng mà các yêu cầu về chức năng và thời gian được biết trước.
Bật tắt thiết bị theo thời gian, có thể dùng cho thời gian giảm xung sau khi tắt máy đun nhiệt, bật tắt quạt.
ZR - ON trễ
ZN - OFF trễ
BL - Lặp lại chu kỳ

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải điện áp  thông AC/DC 12-240 V hoặc AC 230 V.
Đầu ra tiếp điểm: CRM-81J: 1x chuyển đổi / SPDT 16 A.
LED đỏ hiển thị đầu ra.
1-MODULE, ray lắp đặt DIN.

LỊCH

<
THÁNG BA 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn