Rơle phụ trợ - VS116B

MÔ TẢ

Kiểm soát phụ trợ của ánh sáng, tín hiệu, rèm, rơ le, nồi hơi, HDO, máy sưởi

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cung cấp điện áp AC 230 V.
Đầu ra tiếp điểm: 1x đổi 16A.
Được thiết kế để lắp đặt vào hộp.

LỊCH

<
THÁNG HAI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TIẾP NHẬN

+84 909 245 388
info@elkoep.vn

+420 573 514 242
support@elkoep.com