Thiết bị giám sát

Được sử dụng để giám sát năng lượng (nước, khí đốt, điện), các dữ liệu đo được hiển thị trong ứng dụng hoặc trong cloud ELKO. Các loại giám sát bao gồm phát hiện chuyển động, báo cháy và phát hiện mở cửa. Nhờ thành phần phát hiện ngập, nó cũng đóng vai trò phòng chống lụt bão.


LỊCH

<
THÁNG BẢY 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn