Trạm dự báo thời tiết - đầu cảm ứng khí hậu

Gió, mưa, bình minh/hoàng hôn, nhiệt độ, độ ẩm
 
 • Đầu dò khí hậu D - gió, mưa, bình minh/ hoàng hôn, DCF77, RS485, 4 đầu ra analog từ 0-10V, đấu nối với bộ ADC2-40M 
 • Đầu dò khí hậu D TF - Gió, mưa, bình minh/hoàng hôn, nhiệt độ, độ ẩm, DCF77, RS485, 7 đầu ra analog từ 0-10V, đấu nối với ADC2-40M 
 • Đầu dò thời tiết D W - gió, mưa, hoàng hôn/bình minh, DCF77, RS485, 4 đầu ra analog từ 0-10V, đấu nối với ADC2-40M
 • Đầu dò khí hậu D WTF - Gió, mưa, bình minh/hoàng hôn, nhiệt độ, độ ẩm, DCF77, RS485, 8 đầu ra analog từ 0-10V - đấu nối với bộ ADC2-40M   

LỊCH

<
THÁNG SÁU 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn