Văn phòng chi nhánh

Jiří Konečný

CEO
Places photo ELKO EP Holding

Jozef Barta

Giám đốc
Places photo ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.

Zdeněk Krejčí

Giám đốc
Places photo ELKO EP Germany, GmbH

Jan Kapitanov

Director
Places photo ELKO EP Poland, sp. z o. o.

Oliver Kiss

Giám đốc
Places photo ELKO EP Hungary Kft.

Alex Elgart

Giám đốc
Places photo ELKO EP UKRAINE LLC

Mladen Babić

Giám đốc
Places photo ELKO EP Balkan doo

Graham Lockhart

Ředitel
Places photo ELKO EP UK

LỊCH

<
THÁNG CHÍN 2022
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn