Văn phòng chi nhánh

Jiří Konečný

CEO
Places photo ELKO EP Holding

Jozef Barta

Giám đốc
Places photo ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.

Zdeněk Krejčí

Giám đốc
Places photo ELKO EP Germany, GmbH

Jan Kapitanov

Director
Places photo ELKO EP Poland, sp. z o. o.

Oliver Kiss

Giám đốc
Places photo ELKO EP Hungary Kft.

Alex Elgart

Giám đốc
Places photo ELKO EP RUS LLC

Alex Elgart

Giám đốc
Places photo ELKO EP UKRAINE LLC

Antonin Vaigel

Giám đốc
Places photo ELKO EP ESPAŇA, S.L.

Petr Drastich

Giám đốc
Places photo ELKO EP Saudi Arabia

Anshu Buch

India Representative
Places photo India territory

Glebs Kiselovs

Bán hàng và quản lý
Places photo ELKO EP Baltic

Huyen Tran

Giám đốc
Places photo ELKO EP VIETNAM CO, Ltd.

Miroslav Donchev

Giám đốc
Places photo ELKO EP Bulgaria

Waqas Tanveer

Chief Executive
Places photo ELKO EP Studio Pakistan

Mohammad Farhan

Giám đốc
Places photo ELKO EP Kuwait

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2020
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn