Ăng-ten trong AN-I

EAN: 8595188161862 | Mã.: 6180

Ăng-ten trong

MÔ TẢ

 • Dùng cho các bộ RFGSM-220M, eLAN-RF-003, eLAN-RF-Wi-003, RFDA-73/RGB,RFSA-61M, RFSA-66M, EMDC-64M, RFDEL-71M và modul phát RFSG-1M để gắn vào tủ điện nhựa
 • Ăng-ten nội AN-I đi kèm gói thiết bị

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Lắp trong tủ điện nhựa
 • Thiết kế: thanh xoay, không có cáp
 • Độ nhạy: 1dB

 

LỊCH

<
THÁNG TÁM 2022
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn