Cáp cinch LARA

Cáp Aux của LARA - khuếch đại

EAN: 8595188152082 | Mã.: 5208

ĐẶC TẢ

 • Dùng để kết nối LARA với bộ khuếch đại bên ngoài. Giảm 4pin từ LARA LINE OUT 2x CINCH cắm vào bộ khuếch đại.
 • Chiều dài 2x20 cm.

LỊCH

<
THÁNG HAI 2023
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn