Chuông / Buzzer 230V

EAN: 5603011592677 | Mã.: 21990

chuông

Nắp cho chuông:
Màu trắng, ngà, đá, ngọc trai, nhôm, màu xám đậm.

Khung chuông:
Đơn, đôi, ba bốn với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

LỊCH

<
THÁNG MƯỜI 2021
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn