Chuông / Buzzer 230V

EAN: 5603011592677 | Mã.: 21990

chuông

Nắp cho chuông:
Màu trắng, ngà, đá, ngọc trai, nhôm, màu xám đậm.

Khung chuông:
Đơn, đôi, ba bốn với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn