CoolMaster

 • Thiết bị điều khiển điều hòa nhiệt độ
 • CoolMaster là thiết bị điều khiển chung cho điều hòa không khí, được đấu nối thông qua bộ chuyển đổi RS232/LAN. CoolMaster cung cấp việc điều khiển toàn bộ cho các loại điều hòa có tên dưới dây. Một bộ CoolMaster có thể điều khiển được 255 chiếc điều hòa không khí.
 • Việc đấu nối giữa CoolMaster và hệ thống iNELS được thực hiện thông qua bộ chuyển đổi RS232/LAN và iMM hoặc server trung gian. Việc tích hợp này cho phép điều khiển phức tạp các loại điều hòa không khí thông qua ứng dụng iHC ở điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hoặc qua ứng dụng iMM trên màn hình tivi của bạn.
 • Còn có các loại CoolMaster khác nữa - mỗi loại này hỗ trợ làm việc với từng loại điều hòa không khí khác nhau và chuyển đổi giao thức bên trong của chúng thành một giao thức mở ASCII. Thông tin thêm về việc tích hợp CoolMaster với hệ thống iNELS có thể tìm ở sách hướng dẫn sử dụng iMM và server trung gian.

Các nhãn hiệu điều hòa không khí được hỗ trợ gồm:

 • CoolMaster 1000D Daikin VRV
 • CoolMaster 2000S Sanyo VRF
 • CoolMaster 3000T Toshiba VRF
 • CoolMaster 4000M Mitsubishi Electric VRF
 • CoolMaster 6000L LG VRF
 • CoolMaster 7000F Fujitsu VRF
 • CoolMaster 8000MH Mitsubishi Heavy VRF
 • CoolMaster 9000H Hitachi VRF

LỊCH

<
THÁNG SÁU 2022
>
 • THỨ HAI
 • THỨ BA
 • THỨ TƯ
 • THỨ NĂM
 • THỨ SÁU
 • THỨ BẢY
 • CHỦ NHẬT
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

+420 573 514 242
support@elkoep.com

+84 909 245 388
info@elkoep.vn